FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovo (govinda, a.)

slovo ( Govinda, A.)

- pečať mysle, výsledok - alebo lepšie povedané zastávka - nekonečného radu skúseností, ktoré zasahujú do prítomnosti z nepredstaviteľne vzdialenej minulosti a stáva sa samo východiskovým bodom navého nekonečného radu, ktorý zasahuje do práve tak nepredstaviteľnej budúcnosti. Slová sú počuteľným, ktoré spočíva na nepočuteľnom, tvarom a mocou myšlienky, ktorá vychádza z toho, čo je za myšlienkou ( L828;17).