FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slovo "axiológia"

slovo " axiológia"

- sa skladá z gréckych slov "axíos" (cenný, hodný, hodnotný) a "logos"
(slovo, -slovie). Doslovný preklad by teda znel "hodnotoslovie" ( L480;5).