FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sloveso

sloveso

- verbum - ohybný slovný druh vyjadrujúci činnos», napr. 'robi»', stav, napr. 'zelenie» sa', vlastnos», napr. 'voňa»', schopnos, napr. 'horie»'. Pri slovese sa rozliąujú gramatické kategórie: slovesná osoba, slovesný čas, slovesný spôsob, slovesný vid, slovesná zhoda ( L715;663).

----------
sloveso>