FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sloh hudobný

sloh hudobný

- hudobný štýl - jedinečná celosť v hudbe. Podstatu hudobného slohu tvoria jedinečné momenty, napr. podstatu dobového slohu tvoria črty, ktorými sa tento líši od iných dobových slohov. Podstatu skladateľovho slohu tvoria črty jedinečné oproti iným skladateľom ap.