FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Slobodnosť

slobodnosť

- možnosť aktívne konať v súlade so svojimi zámermi, želaniami, záujmami a dosahovať vytýčené ciele. Byť slobodný značí mať slobodu.