FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sloboda politická

sloboda politická

- možnosť človeka realizovať svoje zámery a dosahovať vytyčené ciele v rámci spoločnosti. Predstavy o politickej slobode sa často používajú propagandisticky: sloboda sa často vyzdvihuje ako súčasť kapitalistickej ekonomiky a jej neprítomnosť sa vyzdvihuje ako črta režimov označovaných ako totalitné alebo komunistické (porov. L111;152 an.).

--------------------
sloboda politická>