FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť výchovná

skutočnosť výchovná = realita výchovná

- prirodzený svet s výchovou ako centrom záujmu pedagogickej reflexie. Súčasť celku predkriticky daného pedagogickej reflexie.