FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnos» (tomizmus)

skutočnos» ( tomizmus)

- uskutočnenie vo vz»ahu k moľnosti.