FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť (santayana, g.)

skutočnosť ( Santayana, G.)

- pozostáva zo siete podstát oživenych duchom. Pretože tieto podstaty sú nepoznateľné, má ľudské poznanie predmetov skúsenostného sveta, ktorý je ich odrazom, vždy len relatívnu platnosť ( L1281;364).