FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť (rickert, h.)-i

skutočnosť ( Rickert, H.)-I

I1
Skutočnosť je heterogénne kontinuum. ( L83;133)