FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť (hegel, g. w. f.)

skutočnosť ( Hegel, G. W. F.)

- kozmický organizmus, v ktorom prebieha proces realizácie svetového ducha. Temto proces sa vzťahuje výlučne na duchovnú oblasť, ktorá jedine je schopná vyvíjať sa. "V prírode sa nedeje nič nove po slnkom." Vývin má triadický charakter (téza, antitéza, syntéza) ( L643;51).