FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť (bergson, h.)

skutočnosť ( Bergson, H.)

- tvorivý proces, ktorý v každom novom časovom okamžiku prináša novosť, nevymedziteľnú a nepochopiteľnú z minulých skúseností a daností ( L643;23).