FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skutočnosť (atomizmus logický)

skutočnosť ( atomizmus logický)

- pozostáva zo zmyslových údajov zvaných atomárne fakty.