FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skupina primárna

skupina primárna

- v sociológii: základné sociálne zoskupenie, v ktorom majú vz»ahy charakter dôverných stykov, vyznačujú sa emocionálnymi putami ( rodina, partie kamarátov a pod.).