FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sixtus i.

sv. Sixtus I. alebo (správnejšie) Xystus

- 7. pápež (c. 116 - c. 125). Šiesty biskup rímsky v rade uvedených do úradu apoštolmi Petrom a Pavlom ( L712;10).