FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Situácia problémová

situácia problémová

- okolnosť, kedy vedomosti nepostačujú na splnenie istej požiadavky. Problémová situácia predchádza každému problému a problém neexistuje nezávisle od problémovej situácie ( L646;119).