FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Situácia krízová

situácia krízová

- situácia poznačená, zaťažená krízou, stavom ťažkostí, nedostatkov, úpadkom a pod.