FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Singularita

singularita

- jedinečnosť; výskyt v jednom jedinom prípade; výnimočnosť.

Singularita - podľa astronómie - je udalosť priestoročasu, v ktorej prestávajú platiť známe fyzikálne zákony a rovnice gravitačného poľa strácajú zmysel, keďže niektoré ich zložky nadobúdajú extrémne hodnoty. Z hľadiska všeobecnej teórie relativity sú singularitou všetky čierne diery aj začiatočný stav expanzie vesmíru ( big bang), v ktorom polomer vesmíru sa rovná nule a jeho hustota dosahuje nekonečne veľkú hodnotu ( L742;550).

V meteorológii; určitý typ počasia nepravidelne sa opakujúci v približne rovnakých termínoch, anomálny z hľadiska ročného chodu teplôt, zrážok ap. (babie leto, Medardova kvapka, vianočné oteplenie) ( L715;652).