FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sine loco

sine loco ( lat.)

- knihov. bez (udania) miesta vydania (skratka s. l.) ( L163;799).