FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sila tónu

sila tónu

- jedna zo základnych vlastností tónu. Výraz "sila tónu" sa používa v hudobnej náuke; v akustike sa namiesto výrazu "sila tónu" používa výraz "hlasitosť tónu". Podľa toho, ako silno tóny znejú, rozlišujeme ich rôznu silu a hovoríme o tónoch slabých, silných, veľmi silných, slabších a pod.. Tóny sa tiež môžu zosilňovať a zoslabovať ( L495;10).