FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sigwart, ch.

Sigwart, Christoph (1830 - 1904)

- nemecký logik, blízky novokantovstvu. Logika je technické, normatívne učenie o myslení a zakladá sa na psychológii. Kritériom pravdivosti je nevyhnutná a všeobecná platnosť. Základom nevyhnutného myslenia je evidentnosť.