FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sféra nevýrobná

sféra nevýrobná

- súčasť národného hospodárstva zahrnujúca odvetvia spoločensky užitočných činností, v ktorých sa nevytvára materiálny produkt a ktoré slúžia celkovým a kultúrnym potrebám ( L421;383 L715;482).