FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sentiment

sentiment

- citový vzťah, zložený cit, ktorý sa sústreďuje na jediný predmet; mocne citovo zafarbený postoj ( L885;199).