FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Semióza (voigt, v.)

semióza ( Voigt, V.)

- konkrétny znakový proces, v ktorom niečo funguje ako znak. V skutočnosti ide o zložený jav: niečo sa stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak. Semióza má charakter komunikácia (540).

V liste napísanom písacím strojom sa použili slová, pismená - to patrí do semiózy.

Istá skutočnosť môže byť súčasťou semiózy len vtedy, ak je schopná stať sa znakom, fungovať ako znak a byť prijímaná ako znak ( L1302;39an.).