FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Semiotika (voigt, v.)

semiotika ( Voigt, V.)

- výskum semiózy (540) Semiotika môže skúmať každý jav komunikácia (540). V semiotickom výskume možno použiť všetky podstatné pojmy teórie komunikácie ( L1302;39 an.).