FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Selektivita kognitivna

selektivita kognitívna

- vyberanie iba určitých objektov, ktoré uskutočňuje človek zo svojho fyzického a sociálneho prostredia, ktorých obraz integruje do svojho vedomia, pričom tento obraz je výsledkom iba určitých charakteristických čřt objektov. Obraz objektov tak môže byť deformovaný v súlade s prianiami, motivmi a emóciami vlastnými alebo iných príjemcov.