FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sebavýchova

sebavýchova

- sústavná činnosť jedinca zameraná na cieľavedomé sformovanie vlastnej osobnosti ( L189;214).

--------------
sebavýchova>