FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Searle. j. r. - významové útvary

Searle, J. R. - významové útvary

akt rečový (591)

pravidlo konštitutívne (591)