FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Schizofrénia

schizofrénia

- rozštiepenie osobnosti. Termín zaviedol E. Bleuler. Schizfrénie tvoria skupinu psychóz, z najčastejších symptómov ktorých sem patrí porušená afektivita od plačlivosti až po ľahostajnosť, roapad logického myslenia, preludy, halucinácie, bludy, poruchy reči, nesúlad medzi jednotlivými zložkami osobnosti, strata kontaktu s realitou a i.; IQ väčšinou zachovaný, jeho výška pre vážnosť choroby nepodstatná; najčastejšie formy: paranoidná, katatonická, hebefrenická, prostá, zmiešaná ( L571;188).