FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Schéma transcendentálna (kant, i.)

schéma transcendentálna ( Kant, I.)

- to tretie, čo musí by» na jednej strane rovnorodé s kategoriami, na strane druhej s javmi a čo umoľňuje aplikáciu kategórií na javy; čistá (bez čohokoµvek empirického), a predsa na jednej strane intelektuálna, na druhej strane zmyslová sprostredkujúca predstava ( L164;148).