FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Schéma bloková

schéma bloková

- funkčný diagram, štruktúrny obraz - toplogicko-geometrické znázornenie štruktúry systémov. Každý prvok blokovej schémy je spravidla čiernou skrinkou a zvykne sa zobrazovať ako jednoduchý geometrický obrazec (stvorec, obldĺžnik, trojuholník, kruh atď.). Spôsob spojenia takychto prvkov do jedného komplexného systému býva znázorňovaný šipkami, ktoré udávajú smer pôsobenia príslušných prvkov na seba, smer informačného toku od jedného prvku systému k druhému.