FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Satisfakcia

satisfakcia (lat.)

- zados»učinenie za ujmu, uráľku a pod. V práve: poskytnutá náhrada v peniazoch za nemajetkovú ujmu.