FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Santána

santána (sans.)

- prúd vedomia, prúd ¾ivota, individuálne kontinuum, prúd osobnosti.