FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rýchlosť

rýchlosť

- vlastnosť niečoho, čo sa uskutoční za krátky čas. Fyzika tematizuje rýchlosť ako kinematickú veličinu charakterizujúcu pohybový stav hmotného bodu Zemnou rýchlosti je zrýchlenie ( L472;389 L1341;142).