FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rusofilstvo

rusofilstvo

- prejav obdivu a úcty k ruskej kultúre a úlohe ruského ľudu v dejinách. Zložka slovenského politického myslenia v 19. stor. a 20. stor., ktorá u niektorých národniarov prerástla až do cárofilstva.