FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozum (transcendentalizmus)-ei

rozum ( transcendentalizmus)-EI

EI1.
Transcendentalizmus procesualizuje rozum, chápe ho ako činný, vyvíjajúci sa a pokúša sa pojmovo vyjadriť zákon vývoja rozumu (cf. L83;122).