FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozum synkritický

rozum synkritický

- schopnosť nereduktívne usúvzťažnovať.