FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozpustnos»

rozpustnos»

- schopnos» látky tvori» s rozpúą»adlom roztok; kvantitativne udáva zloľenie nasýteného roztoku ( L715;619).