FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozpočet štátny

rozpočet štátny

- bilancia príjmov a výdavkov štátu vyjadrujúca peňažne vzťahy spojené s plnením funkcií štátu; plán príjmov a výdavkov štátu.

Štátny rozpočet je najdôležitejší finančný nástroj presadzovania štátnej hospodásrkej politiky (pozri: finančná politika).