FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozkaz

rozkaz

- ústny alebo písomný prejav, ktorým sa niekomu (obyčajne podriadenému) záväzne ukladá určitá povinnosť ( úloha); nariadenie, príkaz ( L209;807).