FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rozhodnuteľnosť

rozhodnuteľnosť

- možnosť konečným počtom operácií zistiť, či je akákoľvek formula skúmanej teórie v danom systéme dokázateľná (pravdivá). Rozhodnuteľný je napríklad výrokový kalkul a formalizovaná aristotelova sylogistika.