FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rola spoločenská

rola spoločenská

- súhrn spoločenských noriem, ktoré upravujú konanie jedinca voči iným na jednej strane, a sú súhrnom očakávaní, požiadaviek, nárokov jedinca na konanie ostatných voči nemu ( L1293;17).