FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rok

rok

- doba obehu Zeme okolo Slnka. Podľa toho na čo sa obeh Zeme vzťahuje, rozoznáva sa: tropický rok, siderický rok, platónsky rok ( L715;614).