FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Ritualizmus

ritualizmus

- koncepcia osnovaná na myšlienke o priorite rituálu pred mýtom. Zakladateľom ritualizmu 20. stor. je J. Frazer.