FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Rímskokatolícky

rímskokatolícky

- vz»ahujúci sa na západnú katolícku cirkev.