FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Revolúcia vedecko-technická

revolúcia vedecko-technická

- kvalitatívna zmena, prebiehajúca v systéme vedy a techniky; vyznačuje sa najmä vstupovaním techniky do etapy automatizácie, ktorá predstavuje generálnu orientáciu na uplatňovanie výsledkov vedecko-technickej revolucie vo výrobe.