FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Revolúcia sociálna - druhy/príklady

revolúcia sociálna - druhy/príklady

Februárová revolúcia 1917

Francúzska revolúcia

Októbrová revolúcia 1917

revolúcia buržoázna
revolúcia socialistická
Ruská revolúcia