FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Retentiveness (locke, j.)

retentiveness ( Locke, J.)

- schopnos» podrľa» (FT), schopnos» reprodukcie; je to pamä».