FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Remitent

remitent (lat.)

- v peňažníctve: prvý majiteľ zmenky, ktorú vystavil zmenkový dlžník na vyrovnanie svojej dlžoby.