FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam R

Relativizmus kultúrny

relativizmus kultúrny

- teoreticko-metodologický prístup v rámci výskumu kultúrnych javov, pri ktorom sa vychádza z predpokladu, že jednotlivé kultúry sú jedinečnými a neopakovateľnými sociokultúrnymi systémami, ktoré možno opísať a pochopiť iba v kontexte ich vlastných hodnôt, noriem a ideí ( L526;87).